Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: Keçe İnadı – Nilay Emek
Adres: Tunalı Hilmi cad. Ertuğ Pasajı 88B/61, Kavaklıdere, Ankara
E-posta: keceinadi@gmail.com

1.2. ALICI

Ad Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Site: Satıcı’ya; kendi ismi altında, kendi ödeme sistemi ile, kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirebileceği bir internet sitesi uzantısı (URL) sağlayan fakat taraflar arasındaki ücret transferine dahil olmayan; bu faaliyeti itibariyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un m.48/5 düzenlemesi uyarınca Taraflar arasındaki satışa yönelik hiçbir yükümlülüğü bulunmayan www.sopsy.com alan adlı internet sitesini,

Satıcı’ya ait URL: keceigneleme.com

Alıcı: Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün’ü/Ürünler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen malı/malları,

ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün/Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Taraflar, Site’nin işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığını, Satıcı’ya ait URL üzerindeki satışların doğrudan Satıcı tarafından gerçekleştirildiğini, Site’nin Taraflar’a ödeme sistemi sunmadığını, ücretin doğrudan Satıcı’ya ait ödeme sistemi üzerinden ödendiğini, bu nedenlerle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun m.48/5 gereği Site’nin işbu Sözleşme ile ilgili hiçbir sorumluluğunun olmadığını, Site’yi bu koşullar altında kullandıklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4 – ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün’e/Ürünler’e; Ürün’ün/Ürünler’in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi/Türü:
Ürün Miktarı (adet):
Ürün Marka ve Modeli:
Satış Fiyatı (KDV dahil):
Teslim Süresi:
Kargo Ücreti:
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi: Alıcı tarafından ödeme ekranında belirtilecek olan adres
Fatura Adresi: Alıcı tarafından ödeme ekranında belirtilecek olan adres

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4. Ürünün/Ürünlerin/Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ayıba ilişkin belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

5.5. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve sitede şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Kargo firmasının, Ürün’ün/Ürünler’in teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün/Ürünler’in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Satıcı’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edebilir.

5.7. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.

5.8. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in teslimatı için, Ürün’ün/Ürünler’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün/Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

5.10. Taraflar, Site’nin Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; Satıcı’ya ait URL üzerinde gerçekleştirilen satışlara ilgili olarak Site’nin herhangi bir yasal sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.11. Taraflar , Site’nin, Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ilan edilen mallar ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malların tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Site’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Site’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun m.48/5 uyarınca hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü/Ürünler’i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü/Ürünler’i reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (ondört) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı’nın e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 6.1. numaralı maddesinde belirtilen e-posta adresi üzerinden cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, satış bedeli (Alıcı tarafından ödenen kargo masrafı hariç) Satıcı tarafından Alıcı’ya, ek bir masraf yükletilmeksizin, iade edilecektir.

6.3. Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.

6.4. Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren on gün içinde teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.

6.5. Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözkonusu haller şu şekildedir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
ı) ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.